TS TET Previous Question and Answer Key Papers Available here Download Now
టెట్ ప్రిలిమినరీ కీ విడుదల సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన నిర్వహించిన టెట్ పేపర్-1 & 2 పరీక్ష ప్రిలిమినరీ కీ 20 సెప్టెంబర్ న విడుదల చేసారు. సెప్టెంబర్‌ 27న ఫలితాలు.